Ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου
Η SoftOne Technologies και η Generation Y προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία, αναπτύσσοντας λύσεις για την ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πελατολόγιό τους.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις λύσεις αυτές, αφορούν στην αποτελεσματική και ανεμπόδιστη live διαχείριση αποθεμάτων, παραγγελιών, εμπορικών πολιτικών και στην αντίστοιχη αποφυγή λαθών που προκαλούν διαχειριστικό (και όχι μόνο) κόστος. Όπως είναι γνωστό, η SoftOne είναι εταιρεία λύσεων μηχανογράφησης, συστημάτων ERP και CRM και cloud υπηρεσιών και η Generation Y εταιρεία που εξειδικεύεται στον χώρο του digital business.

«Η στρατηγική συνεργασία με τη Softone, σηματοδοτεί νέες λύσεις, δυνατότητες και προϊόντα στην παρακολούθηση των μετρήσιμων δεικτών του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και στη βελτίωση της παραγωγικότητας του εκάστοτε πελάτη», δηλώνει ο CEO της Generation Y Αναστάσιος Σπανίδης.

Ο Γενικός Διευθυντής της SoftOne Αντώνης Καραντώνης, αναφέρει: «Η συνεργασία της SoftOne με την Generation Y σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς σημαντικών τεχνολογικών και εμπορικών συνεργιών, με στόχο τη διάθεση σύγχρονων λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας». Όπως επισημαίνουν οι δύο πλευρές, η συνεργασία πληροί αυστηρά κριτήρια ποιότητας και απευθύνεται σε large scale επιχειρήσεις.