Ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και ο ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας) προχώρησαν πρόσφατα στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας. Η ενιαία εκπροσώπηση του οικοσυστήματος καινοτομίας αποτελεί κοινή πεποίθηση, πως μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά, ώστε η καινοτομία να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία. Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και αναγκών του οικοσυστήματος, και η μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού τους αποτελέσματος.

Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί σε τρία, αλληλένδετα επίπεδα: Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και του οικοσυστήματος καινοτομίας (Innovation Ready Program), Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση της μεγέθυνσης των καινοτόμων επιχειρήσεων, Διαμόρφωση κοινών προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος -επενδυτικού και επιχειρηματικού- που θα προάγει την ανάπτυξη μιας νέας οικονομίας βασισμένης στην τεχνολογία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, Μάρκος Βερέμης, ανέφερε σχετικά: «Ο ΣΕΒ, μέσα από την συνεργασία του με τον ΣΕΚΕΕ, θέλει να ενισχύσει το νέο οικοσύστημα καινοτομίας, ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας για τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας».