Ενισχυμένη προστασία απέναντι στην ασφαλιστική απάτη
Η Eurolife ERB, προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία Friss, η οποία εξειδικεύεται στην εκτίμηση του κινδύνου και στον εντοπισμό της ασφαλιστικής απάτης.

Συγκεκριμένα, η συνεργασία με την Friss περιλαμβάνει την αυτόματη ανίχνευση και αξιολόγηση των κινδύνων σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας underwriting, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια ακόμα πιο σαφή εικόνα για τους πιθανούς νέους πελάτες. Επιπλέον, η Eurolife ERB μειώνει τον δείκτη ζημιών μέσα από την αυτοματοποιημένη ανίχνευση περιστατικών με ένδειξη απάτης κατά τη διαδικασία διεκδίκησης της αποζημίωσης από ένα ατύχημα. Ο Σωτήρης Ματσιούλας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εργασιών & Εξυπηρέτησης της Eurolife ERB, δήλωσε: «Η πρόσφατη συνεργασία μας με την Friss εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό μας για διεύρυνση της δραστηριότητάς μας στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου».