Για την αύξηση των πωλήσεων και των συνεργειών

Η συνεργασία θα συνδυάζει τα καλύτερα των δύο εταιρειών: routing, data center, networking, cloud, mobility, διαχείριση και έλεγχο, και δυνατότητες υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας. Η Ericsson μαζί με τη Cisco, ηγέτη στον τομέα του IPnetworking, προσφέρει end-to-end ηγεσία σε όλες τις αρχιτεκτονικές δικτύου για 5G, cloud και IP, καθώς και για το IoT. Η νέα συνεργασία υποστηρίζεται από πολλαπλές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας συνεργασίας για παγκόσμιας κλίμακας υπηρεσίες, καθώς και μια ευρεία συμφωνία μεταπώλησης προϊόντων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν επίσης συμφωνήσει να συζητήσουν τις πολιτικές «FRAND» και να συνάψουν συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης για τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια πατεντών τους. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, η Ericsson θα επεκτείνει τις αγορές της και αναμένεται η συνεργασία να αποφέρει 1 δισ. δολ. ή περισσότερο επί των επιπρόσθετων πωλήσεων έως το 2018 (ολόκληρο το έτος), ενώ οι επιπρόσθετες πωλήσεις αναμένεται ότι θα αυξήσουν τα λειτουργικά έσοδα ήδη από το 2016. Ο Hans Vestberg, President και CEO, Ericsson, δηλώνει: «Αυτή η συνεργασία ενισχύει τη στρατηγική IP που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στο μετασχηματισμό της εταιρείας μας».