Η Αpifon συνεργάζεται με την Deloitte Digital, με στόχο τη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών που χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες messaging.

Η Apifon έχει ως βασικό σκοπό να βελτιστοποιήσει την εμπειρία των πελατών της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης, αναγνωρίζοντας ότι στην εποχή του ψηφιακού και κοινωνικού μετασχηματισμού, είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες που θα ενισχύουν την «ψηφιακή ενσωμάτωση» των λειτουργιών όλων των υπηρεσιών.

Με τη συμβολή της Deloitte Digital, του Digital Consultancy της Deloitte Ελλάδος, επιτεύχθηκε ο ανασχεδιασμός της εμπειρίας χρήστη στα ψηφιακά προϊόντα της Apifon, εξυπηρετώντας τόσο την αναβάθμιση των υπαρχόντων όσο και την αρμονική ενσωμάτωση νέων προϊόντων, όπως αυτά προκύπτουν από το στρατηγικό πλάνο επέκτασης της Apifon. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ενιαία πολυ-καναλική και πολυ-προϊοντική εμπειρία χρήστη.