Θέτοντας την τεχνολογία στο επίκεντρο

Η αναδιάρθρωση θα εστιάσει στη χρήση των δεδομένων, στον επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών με τη χρήση έξυπνης τεχνολογίας, ενώ αναμένεται να βασίσει τη λήψη αποφάσεων στην αξιοποίηση των big data και τη στατιστική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. «Παρόλο που αυτή η πρωτοβουλία θα έχει ουσιαστικά οφέλη σε όλους τους τομείς δράσεις του Ομίλου, ο τελικός μας στόχος είναι να επαναπροσδιορίσουμε με έξυπνο τρόπο την εμπειρία του πελάτη, δημιουργώντας προσωπικούς δεσμούς με μεμονωμένους πελάτες, σε τέτοια κλίμακα που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του κλάδου των υπηρεσιών», δήλωσε ο Sir Tim Clark, Πρόεδρος της Emirates Airline.