Ένας από τους πιο σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας για την Ελλάδα είναι το λιανικό εμπόριο. Αποτελεί σημαντική συνιστώσα με βαρύνουσα προστιθέμενη αξία
στην οικονομία, καθώς είναι ο κλάδος εκείνος από τον οποίο προκύπτουν διαρκώς τάσεις για λύσεις που βελτιώνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή, αναβαθμίζοντας έτσι το βιοτικό επίπεδο όλων. Μέσα από το επιχειρηματικό «οικοσύστημα» του λιανεμπορίου αναδύονται διαρκώς νέες τεχνολογίες και πρακτικές και παράλληλα συνάπτονται όλο και περισσότερες συνεργασίες με αποτύπωμα που διαμορφώνει νέα επιχειρηματικά πρότυπα και παραδείγματα καλών πρακτικών.

Η εξέλιξη του λιανικού εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτάσσει καινοτομία και πρωτοτυπία έτσι ώστε να μπορεί να συμβαδίσει με τις ανάγκες των πολιτών ανά τον κόσμο αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις που απαιτούν διαρκή επιχειρηματική επαγρύπνηση. Τα τελευταία χρόνια μια αλλαγή στο λιανεμπόριο που γνώρισε ευρεία αποδοχή ήταν η ψηφιοποίηση των αγορών και εν γένει των συναλλαγών. Με μεγαλύτερη ένταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οι ψηφιακές συναλλαγές έχουν πλέον εδραιωθεί στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο σε digital περιβάλλον, αλλά και στα φυσικά καταστήματα των επιχειρήσεων. Πέραν όμως από τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν, όπως η ταχύτητα των αγορών και οι ταυτόχρονες πολυκλαδικές συναλλαγές, δημιουργούνται και αρκετές ανησυχίες.

Ένας μεγάλος «πονοκέφαλος» στο λιανικό εμπόριο της ψηφιακής εποχής είναι η ασφάλεια των συναλλαγών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιμένουν στις πατροπαράδοτες διαδικασίες όπως οι αγορές σε φυσικά καταστήματα στις οποίες απολαμβάνουν και την ανθρώπινη επαφή και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η αξιοπιστία είναι δυο σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την κουλτούρα του καταναλωτή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Praktiker Hellas, το Νo.1 Δίκτυο καταστημάτων Home Improvement και DIY στην Ελλάδα, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία – ηγέτη στα συστήματα ασφαλείας των συναλλαγών- Brink’s Hellas με στόχο την αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στα καταστήματα της.

Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί ήδη σε όλα τα καταστήματα της Praktiker Hellas, ολοκληρωμένα συστήματα κατάθεσης και ανάληψης παγίου ταμείων (κερμάτων και χαρτονομισμάτων) με στόχο τη διαχείριση υψηλού όγκου μετρητών, μείωση του χρόνου προετοιμασίας ταμείου της επόμενης βάρδιας, διασφάλιση χρημάτων και ασφαλή μεταφορά τους. Έτσι, λοιπόν, 16 ζεύγη υψηλής Τεχνολογίας smart safes Brink’s χρησιμοποιούνται στα 16 καταστήματα της Praktiker πανελλαδικά, κάνοντας την καθημερινότητα των εργαζομένων πιο εύκολη και γρήγορη όσο και αποτελεσματική και σαφώς απελευθερώνοντας χρόνο προς την εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας. Επίσης, σε όλο το δίκτυο καταστημάτων έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνδεση των Υψηλής Τεχνολογίας έξυπνων χρηματοκιβωτίων για online κατάθεση επιτρέποντας την άμεση μετατροπή των καταθέσεων σε ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή και ρευστότητα. Οι μαρτυρίες των ανθρώπων της Praktiker επιβεβαιώνουν την αξία αυτής της συνέργειας: «Έχει βελτιωθεί ο χρόνος μετρήματος καθώς, αφενός δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και αφετέρου αποτρέπεται η περίπτωση λάθους στον ισολογισμό μας», δήλωσε ταμίας από το κατάστημα Praktiker Μάνδρας.

Η Praktiker Hellas απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι παραμένει πιστή στο όραμα και τις υποσχέσεις της για εξέλιξη και πρωτοπορία όχι μόνο σε επίπεδο δράσεων και επιχειρηματικών πλάνων, αλλά και στο εσωτερικό της, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους της. Τέτοιες συνεργασίες ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα εποχή στο λιανεμπόριο, όπου οι κύριοι πρωταγωνιστές του, η καινοτομία και η ανάπτυξη, αποτελούν ταυτόχρονα τους εγγυητές για την ασφάλεια και την αξιοπιστία.