Σύμφωνα με τους δείκτες FTSE4Good
Στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με σημαντική συνεισφορά στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, συγκαταλέγεται ο ΟΤΕ για 10η χρονιά, σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες FTSE4Good.

Ο ΟΤΕ κατατάσσεται στις 9 ελληνικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη FTSE4Good Emerging. Οι δείκτες FTSE4Good αποτελούν σημαντικό επενδυτικό εργαλείο για την αξιολόγηση εισηγμένων εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. «Η υπεύθυνη λειτουργία των επιχειρήσεων συνδέεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Οι επενδυτικοί φορείς, οι εργαζόμενοι, αλλά και οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στις εταιρείες που συνεισφέρουν στην κοινωνία και το περιβάλλον, και που λειτουργούν με διαφάνεια.  Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, γινόμαστε πιο παραγωγικοί, ευέλικτοι, μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και συνεισφέρουμε στην κοινωνία. Όραμά μας είναι να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο για όλους», ανέφερε η Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ.