Αφορούν στη στήριξη φορέων για έρευνες υγείας, αλλά και για μέριμνα εργαζομένων

Οι δράσεις αφορούν στη συνεργασία της εταιρείας με Πανεπιστήμια και φορείς που οδήγησαν σε πρώτες ενδείξεις σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες του θυμαρίσιου μελιού κατά του καρκίνου του μαστού και του προστάτη, καθώς και τις ενέργειες προς τους εργαζομένους της εταιρείας, στις μακροχρόνιες εργασιακές σχέσεις, αλλά και την προστασία των εργαζομένων μητέρων.

Το ΑΙΜ είναι πανευρωπαϊκή οργάνωση η οποία επιλέγει και παρουσιάζει δράσεις των εταιρειών που στη στρατηγική τους έχουν ενσωματώσει τη φιλοσοφία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τέτοιες δράσεις είναι λανσαρίσματα προϊόντων που συνεισφέρουν στην υγεία, δράσεις προσφοράς και μέριμνας στους εργαζόμενους, αειφόρος ανάπτυξη κ.ο.κ.

Η δομή του απολογισμού στηρίζεται στην ισορροπημένη παρουσίαση των θεμάτων της Εταιρικής Υπευθυνότητας και επικεντρώνεται στην ανάλυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών της εταιρείας.