Στην Communication Effect του ομίλου Recipe ανέθεσε η LG Electronics Hellas τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Recipe ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος δημοσίων σχέσεων για κάθε Business Unit, αλλά και σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και την ενίσχυση των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

Η Recipe θα είναι υπεύθυνη και για την παραγωγή περιεχομένου, καθώς και τη διαχείριση της σελίδας LG Magazine.