Ανάθεση Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Στον όμιλο Recipe ανέθεσε η Ευρωχαρτική τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Recipe ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος δημοσίων σχέσεων, καθώς και την ενίσχυση των ενέργειων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας. Η Recipe θα είναι υπεύθυνη και για την παραγωγή περιεχομένου, καθώς και τη διαχείριση της σελίδας LinkedIn της Ευρωχαρτικής.

Η Ευρωχαρτική δραστηριοποιείται στη επεξεργασία προϊόντων χάρτου, την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών, καθώς και την εμπορεία ειδών προσωπικής υγιεινής και συναφών ειδών. Είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που επιλέγει και υποστηρίζει την παραγωγή προϊόντων στην Ελλάδα, απασχολώντας 214 άτομα προσωπικό. Χωρίζει τις δραστηριότητες της σε τρεις βασικούς τομείς, στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων με το brand name Endless (χαρτικά και απορρυπαντικά), στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και στις εξαγωγές.