Στο δυναμικό του ομίλου Intrakat εντάσσεται πλέον ο Γιώργος Τσαπρούνης, αναλαμβάνοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή Επικοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Τσαπρούνης αποχώρησε πρόσφατα από τη Nova-Wind, στην οποία κατείχε τη θέση του Corporate Affairs Executive Director και με την οποία συνεργάστηκε τα τελευταία 22 χρόνια.