Ο Γιώργος Πυριόχος, Διευθυντής Διαφήμισης της Ημερησίας, ανέλαβε από 1ης Αυγούστου και καθήκοντα Διεύθυνσης Διαφήμισης στο Έθνος και Έθνος Της Κυριακής.