Διαχείριση υφιστάμενων κέντρων και σχέδιο ανάπτυξης δικτύου.

Η IWG, παγκόσμιος όμιλος εταιρειών συνεργατικών χώρων, ξεκινά στρατηγική συνεργασία με τον Χρήστο Μισαηλίδη, αναφορικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της IWG στην Ελλάδα. Ο X. Μισαηλίδης τα τελευταία τέσσερα χρόνια ηγείτο των λειτουργιών της IWG σε 35 χώρες στις περιοχές Ασίας, Ειρηνικού και Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, η IWG και ο Χ. Μισαηλίδης προχώρησαν σε master franchise συμφωνία η οποία παρέχει στον ίδιο τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των brands της IWG στην Ελλάδα, όπου λειτουργούν ήδη 9 κέντρα της εταιρείας.

Ο Χ. Μισαηλίδης θα εξακολουθήσει να διαχειρίζεται τα υπάρχοντα κέντρα, με τα brands και την πλατφόρμα της IWG, ενώ θα υλοποιήσει σχέδιο ανάπτυξης που θα επεκτείνει το δίκτυο της IWG στην Ελλάδα. Η IWG θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη στον Χ. Μισαηλίδη, όπως πρόσβαση στο brand portfolio, στο διεθνές της δίκτυο, στην πλατφόρμα πωλήσεων και μάρκετινγκ, καθώς και στις υποδομές και την τεχνολογία της IWG.

Ο Χρήστος Μισαηλίδης δήλωσε: «Οι ευέλικτοι και συνεργατικοί χώροι εργασίας είναι μια από τις πλέον υποσχόμενες και αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στον κλάδο του real estate, και στη διάρκεια της συνεργασίας μου με την IWG είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω από την προσωπική μου εμπειρία. Ανυπομονώ να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και μαζί να αλλάξουμε τον τρόπο που εργάζονται οι Έλληνες, σύμφωνα με τις τάσεις που εξελίσσονται διεθνώς».