Νέα δεδομένα στην ελληνική αγορά βιομηχανικής συσκευασίας

Η Prinzhorn Holding συνιστά έναν εκ των μεγαλύτερων ομίλων στην Ευρώπη στον κλάδο της ανακύκλωσης, του χαρτιού και της βιομηχανικής συσκευασίας απασχολεί 5.335 εργαζόμενους σε 13 χώρες και πραγματοποιεί ετήσιο τζίρο 1,213 δισ. ευρώ. Η έδρα της βρίσκεται στη Βιέννη. Η συμφωνία που υπεγράφη θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ένας από τους στόχους της επένδυσης είναι ο τριπλασιασμός της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου της Viokyt Packaging και να φθάσει από τα 50 εκατ. τ.μ. ετησίως σε 160 εκατ. τ.μ. ετησίως. Τα τελευταία χρόνια ανάλογες επενδύσεις έχει κάνει η Prinzhorn Holding στην Ουκρανία και στην Τουρκία.