Μιας εκστρατείας των Novartis Hellas και ΕΠΕ

Η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνιακών ενεργειών στα παραδοσιακά και online μέσα, καθώς και δωρεάν σπιρομετρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση σε ακριτικές περιοχές. Το σποτ, που προβάλλεται και ως κοινωνικό μήνυμα, ενημερώνει μέσα σε λίγο χρόνο το κοινό για τα συμπτώματα, τη φύση και τη σημασία της ΧΑΠ, προάγοντας την διακοπή του καπνίσματος και την προληπτική εξέταση.