Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Υδρογείου Ασφαλιστικής, στον «αέρα» βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα και το app My Ydrogios. Η πρόσβαση γίνεται είτε από υπολογιστή στο my.ydrogios.gr, είτε από tablet ή smartphone, με δωρεάν λήψη της σχετικής εφαρμογής από τα Google Play και Apple Store.

Με την εγγραφή και σύνδεσή του στο My Ydrogios, ο ασφαλισμένος της εταιρείας διαθέτει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε μία σειρά από δυνατότητες που αφορούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις αποζημιώσεις του, καθώς και σε χρήσιμες υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, βλέπει τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά του, κάνει λήψη του συμβολαίου, πληρώνει τα ασφάλιστρά του μέσω της υπηρεσίας YdrogiosPayOnline, παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων αποζημίωσης και αποστέλλει στην εταιρεία εκκρεμή έγγραφα κ.ά. Η ανάπτυξη του My Ydrogios έγινε από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης σε συνεργασία με την Parity Telematics.