Η νέα ιστοσελίδα της ΑΕΜΑΡ (Αστική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής) βρίσκεται ήδη στον «αέρα» και δίνει πρόσβαση στην Έρευνα Ακροαματικότητας των Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής της εταιρείας. Σε διμηνιαία βάση αναρτώνται ευρήματα από την καθημερινή έρευνα ακροαματικότητας, στοιχεία για τη δραστηριότητα της ιδιωτικής ραδιοφωνίας στην Ελλάδα, αλλά και πρόσθετα αριθμητικά δεδομένα από την παγκόσμια εμπειρία.

Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στο αρχείο των επιστημονικών ερευνητικών ευρημάτων, να «κατεβάσει» τα στοιχεία με τα οποία οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συναλλάσσονται στη διαφημιστική αγορά, δηλαδή το Μέσο Ημερήσιο Ποσοστό Ακροατών (Μέση Ημερήσια Κάλυψη) ή αλλιώς τον Μέσο Ημερήσιο Αριθμό διαφορετικών ακροατών (ποσοστό επί του πληθυσμού & επί των ακροατών της έρευνας) που άκουσαν ραδιόφωνο/ σταθμό κατά την περίοδο της μέτρησης.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται στον επαγγελματία του marketing και της διαφήμισης, των media και της ραδιοφωνικής αγοράς, αλλά και τον ακαδημαϊκό ερευνητή, τον φίλο του ραδιοφώνου που με πιστότητα ακολουθεί τον αγαπημένο του σταθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτού του διμήνου, ο Μέσος Ημερήσιος Χρόνος Ακρόασης ήταν 243 λεπτά, ενώ σε ποσοστό 81,5% ανέρχεται ο πληθυσμός των ατόμων που δηλώνουν ότι άκουσαν ραδιόφωνο μέσα στο 24ωρο για τουλάχιστον 5 λεπτά.