Μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία της η νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα Open Academy, με στόχο, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, να παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλους με το ελάχιστο δυνατό κόστος και να δώσει τη δυνατότητα εξέλιξης με επίκεντρο το προσωπικό όραμα.

Τα online courses θα έχουν διάρκεια μιας ώρας και θα παραδίδονται από εισηγητές από την εκπαίδευση, την ψυχολογία, το επιχειρείν, το coaching, την ιατρική και το ευ ζην. Τα έσοδα από την εγγραφή στην πλατφόρμα προσφέρονται σε ιδρύματα, ΜΚΟ και κοινωφελείς οργανισμούς.