Ελληνική παραγωγή από Cream και Top Cut

Στόχος της καμπάνιας είναι να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό στο τι σημαίνει smartphone και στο γεγονός ότι υπάρχει ένα Xperia smartphone για κάθε διαφορετικό καταναλωτή. Με οδηγό τα τέσσερα Xperia smartphones Xperia X10, X10 mini, X10 mini pro και X8, και όχημα τη φιγούρα του Android Robot, η καμπάνια αποτυπώνει καθημερινές εμπειρίες διαφορετικών καταναλωτών.

Η καμπάνια είναι ελληνική παραγωγή, από την Cream και την Top Cut και τα γυρίσματα έγιναν στο Βουκουρέστι. Η επικοινωνία περιλαμβάνει επίσης διαφορετικές καταχωρίσεις στοχευόμενες σε διαφορετικούς καταναλωτές και το microsite http://www.sonyericsson.gr/xperiaworld, παραγωγή της Rascal, ενώ πληροφορίες για τα Xperia υπάρχουν και στη σελίδα της Sony Ericsson Ελλάδας στο Facebook.

Η λογική της στόχευσης των διαφορετικών καταναλωτών με διαφορετικά μηνύματα, ακολουθείται και στη χρήση των Media, αφού επιλέγονται αυτά που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα. Αυτή η λογική εφαρμόζεται σε όλα τα Μέσα, ακόμα και στην τηλεόραση, ταιριάζοντας π.χ. σποτ για όσους αγαπούν τη μαγειρική στις αντίστοιχες εκπομπές.