Δραματική μείωση του διαφημιστικού κονδυλίου του ΕΟΤ το 2010

Αυτό προκύπτει από το γενικό πλαίσιο στρατηγικής προώθησης και προβολής του ελληνικού τουρισμού για την περίοδο 2011-2013 που έχει εκπονήσει και εγκρίνει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και ο ΕΟΤ, σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης.

Όπως προκύπτει από έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή Γιώργος Νικητιάδης, το 2010 η δαπάνη για τις εγκεκριμένες διαφημιστικές ενέργειες και εκστρατείες του ΕΟΤ με σκοπό την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, ανήλθε σε 12.333.476,69 ευρώ ανήλθε για το 2010. Εξ αυτών 1.386.168,24 ευρώ δαπανήθηκαν σε ΜΜΕ του εσωτερικού και 10.947.308,45 ευρώ σε ΜΜΕ του εξωτερικού.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Νικητιάδη, η αντίστοιχη δαπάνη το 2008 ανήλθε σε 74.320.269,09 ευρώ (20.144.437,19 ευρώ για προβολή σε ΜΜΕ του εσωτερικού και 54.175.831,90 σε ΜΜΕ του εξωτερικού).