Μικρή και εύθραυστη ανάκαμψη, μεγάλες προκλήσεις

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς αναψυκτικών, σε ποσότητα, εκτιμάται σε 450.000 λίτρα το 2014, παρουσιάζοντας θετικό πρόσημο (+0,4%), σε σχέση με το 2013 και βελτιωμένο Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) -6,9% την περίοδο 2009-2014. Σημειώνεται ότι η αγορά των αναψυκτικών, σε αξία, εκτιμάται ότι μειώθηκε από 620 εκατ. ευρώ το 2009, σε 400 εκατ. ευρώ το 2014. Η αγορά αναψυκτικών χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, καθώς οι 4 μεγαλύτεροι «παίκτες» (Coca Cola, Pepsico-HBH, Λουξ, ΕΨΑ) κατέχουν μερίδιο που ξεπερνάει το 90%, με την πρώτη να κατέχει ηγετική θέση. Παρατηρείται δε, ότι τα αναψυκτικά τύπου cola κυριαρχούν, κατέχοντας το 2014 τα 2/3 της αγοράς.

Από την άλλη πλευρά, η ζεστή αγορά υπερβαίνει το ήμισυ της συνολικής κατανάλωσης αναψυκτικών το 2014. Όσον αφορά στο μέγεθος της εγχώριας αγοράς χυμών, σε ποσότητα, υπολογίζεται σε 173.000 λίτρα το 2014, περιορίζοντας το ρυθμό μείωσής της σε -1,1% το 2014/2013 και ΜΕΡΜ -5,9% την περίοδο 2009-2014. Σημειώνεται ότι η αγορά των χυμών, σε αξία, εκτιμάται ότι μειώθηκε από 300 εκατ. ευρώ το 2009, σε 210 εκατ. ευρώ το 2014. Όπως αναφέρει η έρευνα της Στόχασις, οι χυμοί μακράς διάρκειας ξεπερνούν τα 4/5 της συνολικής αγοράς, με αυξανόμενο μερίδιο έναντι των χυμών ψυγείου. Η ζεστή αγορά καλύπτει τα 2/3 της συνολικής κατανάλωσης το 2014, ενώ περισσότερο από τα 3/4 της αγοράς αφορά σε 100% φυσικούς χυμούς με το υπόλοιπο να αντιστοιχεί σε νέκταρ και φρουτοποτά.

Στην έρευνα γίνεται αναφορά και στην αγορά αναψυκτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου παρουσιάστηκε οριακή μείωση, με το ΜΕΡΜ να διαμορφώνεται την περίοδο 2008-2013 στο -0,1%. Ιδιαίτερα σημαντικό δε είναι το γεγονός ότι τα αναψυκτικά χωρίς θερμίδες ή με χαμηλή περιεκτικότητα αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των πωλήσεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το 2013, η Γερμανία είχε την υψηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση αναψυκτικών, η οποία διαμορφώθηκε στα 145,2 λίτρα, ενώ η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της ΕΕ, κατά 44,1 λίτρα. Όσον αφορά στην αγορά χυμών στην ΕΕ, αυτή παρουσίασε ΜΕΡΜ -2,9% την περίοδο 2009-2013. Η υποχώρηση της κατανάλωσης των 100% φυσικών χυμών ήταν ηπιότερη (-2,7%) από την αντίστοιχη των χυμών νέκταρ (-3,2%).

2015: Μικρή αύξηση στα αναψυκτικά, σταθεροποίηση στους χυμούς
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Στόχασις, Βασίλης Ρεγκούζας, εκτιμάται ότι συνολικά η αγορά των αναψυκτικών το 2015 θα παρουσιάσει μικρή αύξηση, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδο της τάξης του 1,5%, σε σχέση με το 2014, ενώ η αγορά των χυμών, προβλέπεται ότι θα σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 2014. Ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου, κυρίως των μεγάλων, είναι έντονος και εστιάζεται στην προσπάθεια αύξησης του μεριδίου τους, μέσω:
– του κατάλληλου μείγματος επικοινωνιών marketing: διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων (εκπτώσεις, προσφορές κ.λπ.), εκδηλώσεις και δημόσιες σχέσεις,
– της αποτελεσματικότερης τοποθέτησης στο ράφι εφαρμογή μεθόδων merchandizing, στα ψυγεία των mini-market και των περιπτέρων, 
– της εισαγωγής τους σε καταστήματα HO.RE.CA.,
– της ανάπτυξης νέων κωδικών προϊόντων, με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης (π.χ. σε γεύση, συσκευασία, μέγεθος).

Μέγεθος αγοράς αναψυκτικών: Περίοδος 2009-2014
Έτος Όγκος Μεταβολή (%)
2009 645.000  
2010 577.000 -10,5
2011 510.000 -11,6
2012 465.000 -8,6
2013 448.000 -3,7
2014 450.000 +0,4

Όγκος σε χιλ. λίτρα, Πηγή: Εκτιµήσεις Στόχασις  

Μέγεθος αγοράς χυµών: Περίοδος 2009-2014
Έτος Όγκος Μεταβολή (%)
2009 235.000  
2010 210.000 -10,6
2011 192.000 -8,6
2012 182.000 -5,2
2013 175.000 -3,8
2014 173.000 -1,1

Όγκος σε χιλ. λίτρα, Πηγή: Εκτιµήσεις Στόχασις