Τάσεις σταθεροποίησης το 2015, ανάπτυξη από το 2016

Η γενική αυτή διαπίστωση προκύπτει από την σχετική κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, το Νοέμβριο του 2014. Σύμφωνα με αυτή, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς φαρμακευτικών επιχειρήσεων εκτιμάται σε 5.070 εκατ. ευρώ το 2014, εμφανίζοντας  μείωση 1,7% σε σχέση με το 2013 και Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) -7,1% την περίοδο 2009-2014.

Όσον αφορά στο 2015, προβλέπεται ότι η αγορά θα παρουσιάσει τάσεις σταθεροποίησης, ενώ από το 2016 ο κλάδος αναμένεται να παρουσιάσει τάσεις ανάπτυξης. Σύμφωνα με την μελέτη, η ζήτηση για φαρμακευτικά προϊόντα επηρεάζεται σε σημαντικότερο βαθμό από τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία το 2014 εκτιμάται ότι ήταν μειωμένη κατά 60% περίπου σε σχέση με το 2009, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής.