Ωστόσο, η εκτιμώμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,4% το 2015, δεν αντικατοπτρίζεται στην «πραγματική» οικονομία, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί στο χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας που έχει προκύψει μετά την πτώση του ΑΕΠ κατά 26% στην περίοδο 2007-2014. Όσον αφορά στο 2016, η Stochasis εκτιμά αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5%, η οποία μεταξύ άλλων στηρίζεται και στις θετικές προοπτικές που δημιουργεί η καλύτερη του αναμενομένου πορεία της οικονομίας έως τον Νοέμβριο 2015 και η επαναφορά των επενδύσεων σε θετική πορεία από τις αρχές του 2016.