(ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)  Στη συνέχεια, το agency θα πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα για την καταναλωτική άποψη γύρω από τα προϊόντα, και να καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση του Μάρκετινγκ της εταιρείας. Στο spec συμμετέχουν περίπου 20 agencies. Η απόφαση θα ληφθεί λίαν συντόμως.