Τo Publicis Groupe επιλέχθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) μετά από διαδικασία κλειστού spec, ως ο στρατηγικός του συνεργάτης για το σύνολο της επικοινωνίας του. Συγκεκριμένα, τα Comms Brands του ομίλου, MSL και Digitas, αναλαμβάνουν την πλήρη ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής και την υλοποίηση του πλάνου δημοσίων σχέσεων και της digital επικοινωνίας του ΙΣΝ.