Σε προορισμό για direct response διαφημιζόμενους, αλλά και για τα brands που βρίσκονται στην πλατφόρμα για χρόνια, φιλοδοξεί να μετατραπεί το Twitter. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει σε νέα, αλλά και ανανεωμένα performance ad προϊόντα, τα οποία θα οδηγούν τους χρήστες του να εγκαθιστούν applications, να κάνουν κλικ σε videos και, τελικά, ακόμη και να προχωρούν σε αγορές. Πέρυσι, το Twitter ανανέωσε τον ad server του, ώστε να επιτρέπει την ταχύτερη δημιουργία προϊόντων για direct response διαφημιζόμενους. Επίσης, προχώρησε σε rebranding και ανασχεδιασμό του ad buying interface του, το οποίο χαρακτηριζόταν από τους διαφημιζόμενους παλαιότερα ως ανεπαρκές. Το νέο ad suite μετονόμασε κάποια από τα πιο δημοφιλή ad formats του Twitter και διευκόλυνε το χτίσιμο promoted tweets και καμπανιών στην πλατφόρμα. Οι νέες λύσεις σκοπεύουν να προσελκύσουν περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για μεγάλες πλατφόρμες. (Πηγή: Campaign)