Καθήκοντα Διευθύντριας Marketing αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Κουτρούλη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Open, στο πλαίσιο περαιτέρω διεύρυνσης του στελεχιακού, διοικητικού του δυναμικού.

H Κωνσταντίνα Κουτρούλη, με πολυετή πορεία σε ανάλογες θέσεις, τόσο σε οργανισμούς ΜΜΕ, όσο και στη διαφημιστική αγορά, έχει στόχο να συμβάλλει στην εξέλιξη της επικοινωνιακής ταυτότητας και την υλοποίηση της στρατηγικής εξωστρέφειας του σταθμού.