Έρευνα με τη συνεργασία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Η έρευνα πραγματοποιείται πανελλαδικά, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου. Τα συμπεράσματα του Βαρομέτρου, κατόπιν επεξεργασίας, θα ανακοινωθούν στην διαδικτυακή πύλη το Παρατηρητηρίου και θα αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, σε ειδική Έκθεση του Παρατηρητηρίου για την κατάσταση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Περισσότερα στο www.sev.org.gr.