Ο λογαριασμός ανέρχεται σε 750 εκατ. δολάρια

Η ανάθεση έγινε μετά από spec που ξεκίνησε η Nestle πριν από 4 μήνες, με στόχο την περικοπή των δαπανών της. Το λογαριασμό, το ύψος του οποίου ανήλθε για το 2012 σε 753 εκατ. δολάρια, χειριζόταν  προηγούμενα η Zenith του Publicis Group.