Σε επίσημη απαγόρευση του greenwashing προχωρά η Ευρώπη, με νέα νομοθεσία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύοντας παράλληλα στην πάταξη της πρώιμης απαρχαίωσης. Η πρόταση αποτελεί μέρος του European Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με προβλέψεις για τα απορρίμματα υφάνσιμων υλών από τη βιομηχανία του fast fashion και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Αλλαγές θα επέλθουν στη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, υπαγορεύοντας ότι αυτοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τη διασφάλιση της διάρκειας των προϊόντων και ότι οι έμποροι θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιδιόρθωση ή αναβαθμίσεις σε λογισμικό. Παραγωγοί και έμποροι καλούνται να επιλέξουν τον καταλληλότερο τρόπο παροχής των πληροφοριών πριν την αγορά, με κατανοητό τρόπο.

Αλλαγές και στην οδηγία για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές για απαγόρευση πρακτικών όπως: μη ενημέρωση των καταναλωτών για προγραμματισμένη απαρχαίωση, ασαφείς δηλώσεις σχετικά με περιβαλλοντικές πολιτικές που δεν τεκμηριώνονται, περιβαλλοντικές δηλώσεις που αναφέρονται σε ολόκληρο το προϊόν ενώ στην πραγματικότητα αφορούν ένα τμήμα του, τοποθέτηση ετικέτας βιωσιμότητας που δεν βασίζεται σε αξιολόγηση από τρίτους κ.ά. Οι προτάσεις θα συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών προτού υιοθετηθούν από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών.

(Πηγή: WARC)