Στο ηλεκτρονικό super market στράφηκαν οι Έλληνες καταναλωτές κατά τη διάρκεια της πανδημίας με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 66%, αναφέρει κοινή έρευνα στον κλάδο, την οποία διεξήγαγαν το ΙΕΛΚΑ και η Convert Group σε δείγμα 850 ατόμων. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι 45% έκαναν την πρώτη αγορά τους το 2020 και το 21% το 2021, ενώ μόλις ένα 33% είχε αγοράσει νωρίτερα προϊόντα super market μέσω διαδικτύου.

Επίσης, βρέθηκε ότι η μέση μηνιαία δαπάνη των αγοραστών e-super market ανέρχεται σε 146 ευρώ και αποτελεί το 35% της συνολικής δαπάνης τους. Επιπλέον, 1 στους 2 αγοραστές e-super market αγοράζει τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα ή συχνότερα τρόφιμα μέσω διαδικτύου. Αντίστοιχα, οι κύριες προτεραιότητές τους και βασικοί παράγοντες για την υιοθέτηση και διατήρηση των ηλεκτρονικών αγορών στα προϊόντα super market, αποτελούν η ασφάλεια από τον κορωνοϊό, η ευκολία και ταχύτητα αγορών.