Μελέτη της Praktiker με το ELTRUN

Με πρωτοβουλία της Praktiker Hellas, την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε μελέτη με τίτλο «Η Αγορά Καταστημάτων Ιδιοκατασκευών & Βελτίωσης Οικίας (DIY & Home Improvement) στην Ελλάδα και η πανδημία Covid-19». Στόχος της ήταν να διερευνήσει τη σχέση των καταναλωτών με τις ιδιοκατασκευές και τη σημασία που έχει στη ζωή τους.

Τα ευρήματα της μελέτης παρουσιάζουν υψηλή την τάση και την ανάγκη των Ελλήνων για εργασίες DIY και οικιακής βελτίωσης, εν μέσω lockdown. Επίσης, διαφαίνεται ότι η ασφάλεια που παρέχουν οι εν λόγω εργασίες, καθώς και η θετική επίδραση στην ψυχολογία, αποτελούν εξίσου σημαντικούς λόγους, παράλληλα με τις πρακτικές ανάγκες που καλύπτονται, για τους οποίους οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε αυτές τις ασχολίες, ενώ την ίδια στιγμή, από τη μελέτη προκύπτει η σημαντικότητα της συνθήκης ανοικτών καταστημάτων DIY και Home Improvement, ειδικά εν καιρώ lockdown.