Στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους επενδύουν 75% των παρόχων τηλεπικοινωνιών μετά τη ζήτηση που προκλήθηκε από την πανδημία του Covid-19, παγκοσμίως, σύμφωνα με διεθνή έρευνα του Technology Innovation Council για λογαριασμό της Upstream με τίτλο «The Road to Digital». Σχεδόν 65% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών έχουν αναπτύξει τον οδικό χάρτη για αυτό, ωστόσο εξακολουθούν να στηρίζονται στα παραδοσιακά κανάλια για την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Στα σημαντικότερα οφέλη που αναφέρουν οι συμμετέχοντες είναι τα εξής: Μείωση κόστους (66%), Βελτιωμένη εμπειρία καταναλωτή (59%), Αύξηση εσόδων (46%), Αποτελεσματικότητα μέσω των αυτοματισμών (39%) και Αποτελεσματικότερο marketing (27%). Σε επίπεδο προκλήσεων αναφέρουν τις ακόλουθες: Ενσωμάτωση των νέων λύσεων με την υπάρχουσα τεχνολογία και πλατφόρμες, Ψηφιακή ασφάλεια και δεδομένα, Κόστος των νέων λύσεων, ROI.