Στο +8,80% η διαφημιστική δαπάνη 10μηνου 2014

Έτσι, η συνολική τεκμαρτή δαπάνη αυξήθηκε κατά +5,52% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2013 και διαμορφώθηκε στα 107.735.008 ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση δαπάνης εμφάνισε και πάλι το ραδιόφωνο, η οποία έφτασε στο 58,13%, ενώ θετικό ήταν και το πρόσημο για την τηλεόραση, που έφτασε το +7,89%. Αντίθετα, σε αρνητικούς ρυθμούς κινήθηκαν εφημερίδες (-6,15%) και περιοδικά (-1,72%). Όσον αφορά στο 10μηνο του 2014 (Ιανουάριος-Οκτώβριος), η άνοδος της διαφημιστικής δαπάνης έφτασε το 8,80% σε σχέση με το αντίστοιχο 10μηνο του 2013. Τη μεγαλύτερη άνοδο είχε και πάλι το ραδιόφωνο, με 39% και ακολούθησαν η τηλεόραση (+15,49%) και τα περιοδικά (+3,55%). Αντίθετα, οι εφημερίδες παρέμειναν σε αρνητικούς ρυθμούς, με την δαπάνη τους να συρρικνώνεται περαιτέρω (-6,90%) σε σχέση με το αντίστοιχο 10μηνο του 2013 – και όλα αυτά τη στιγμή που τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μπαράζ λανσαρισμάτων νέων εφημερίδων.

ΜΕΣΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣ/ΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΤΑ/ΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 49.391.829 48,38% 53.290.710 49,46% 7,89%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 26.073.828 25,54% 25.625.745 23,79% -1,72%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 20.684.974 20,26% 19.413.520 18,02% -6,15%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 5.947.539 5,83% 9.405.032 8,73% 58,13%
ΣΥΝΟΛΟ 102.098.170 100,00% 107.735.008 100,00% 5,52%
ΜΕΣΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣ/ΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΟΣ/ΤΑ ΜΕΤΑ/ΛΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 445.325.306 47,93% 514.318.648 50,88% 15,49%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 226.660.855 24,40% 234.703.986 23,22% 3,55%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 208.100.745 22,40% 193.735.703 19,17% -6,90%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 48.971.293 5,27% 68.070.983 6,73% 39,00%
ΣΥΝΟΛΟ 929.058.199 100,00% 1.010.829.320 100,00% 8,80%

Πηγή: Media Services. Ποσά σε ευρώ