Η ανάπτυξη των data ενδυναμώνει τη σχετική επένδυση.

Σύμφωνα με τη μελέτη του IAB, Brand Disruption 2020, η programmatic δαπάνη στις ΗΠΑ έχει αγγίξει τα 79 δισ. δολάρια, που σημαίνει ανάπτυξη της τάξης του 87% σε σχέση με το 2017. Ο IAB εκτιμά ότι το 2021 η δαπάνη θα ξεπεράσει τα 91 δισ. δολάρια, ποσοστό ανόδου 15% σε σχέση με σήμερα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ανάπτυξη της επένδυσης στο programmatic είναι αποτέλεσμα της διεύρυνσης των data και ενισχύει ακόμη περισσότερο το automated buying. Η «παραγωγή» δεδομένων μέσω mobile αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2022, ενώ, ο όγκος των ψηφιακών δεδομένων γενικότερα αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί έως το 2025.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, καθώς οι νέες, data-driven τεχνολογίες (όπως AI, 5G, Programmatic κ.α.) εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη βιομηχανία, το μέλλον του ad buying τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ διαφορετικό.
(Πηγή: whatsnewinpublishing.com)