Τις μικρότερες απώλειες είχε η κατηγορία σπουδών εξωτερικού (-17,7%)

Μελετώντας τις επιμέρους κατηγορίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσει κανείς ότι τις μικρότερες απώλειες το ίδιο διάστημα είχε η δαπάνη για την κατηγορία «σπουδές εξωτερικού», η οποία ήταν «μόλις» -17,7%, φθάνοντας τα 972.051 ευρώ από 1.181.376 ευρώ. Η εξήγηση φυσικά έχει να κάνει με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έστρεψε το ενδιαφέρον των Ελλήνων στις σπουδές εξωτερικού, με απώτερο στόχο την καριέρα εκτός Ελλάδος. Όσον αφορά στην τρέχουσα χρονιά, για το πρώτο εξάμηνο του 2014 η συνολική δαπάνη εκπαίδευσης εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013 κατά 23,2%, «πέφτοντας» στα 4.013.048 ευρώ έναντι 5.225.740 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 – Α’ 6ΜΗΝΟ 2014
Έτος Επαγγελματικές Σχολές Σπουδές εξωτερικού Σύνολο εκπαίδευσης Μεταβολή δαπάνης εκπαίδευσης
2008 27.159.246 1.181.376 36.235.834  
2009 26.986.247 1.898.733 37.534.291 +3,5%
2010 19.858.806 1.758.147 28.477.560 -24,1%
2011 18.400.364 4.022.926 27.456.319 -3,5%
2012 12.613.542 1.507.349 17.966.415 -34,5%
2013 11.654.194 972.051 16.862.351 -6,1%
Α’ 6μηνο 2014
(Α’ 6μηνο 2013)
1.549.761
(1.710.156)
181.647
(340.029)
4.013.048
(5.225.740)
-23,2%

Πηγή: ΜediaServices. Ποσά σε ευρώ