Κατατέθηκε χθες σχετική τροπολογία
Τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων» κατατέθηκε χθες στη Βουλή, η οποία αλλάζει τον συντελεστή του ειδικού φόρου τηλεοπτικής διαφήμισης από 20% σε 5%.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροπολογίας, η ρύθμιση γίνεται εν όψει της επικείμενης αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών και με σκοπό τη διευκόλυνση νέων επενδύσεων. Η ρύθμιση αφορά στις διαφημίσεις που προβάλλονται από τα τηλεοπτικά Μέσα στα οποία θα χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από το ΕΣΡ, στα τηλεοπτικά Μέσα που έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, όπως επίσης και στα Μέσα της ΕΡΤ ΑΕ.

Η τροπολογία μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2018. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται ετήσια μείωση των κρατικών εσόδων που εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ (15 εκατ. ευρώ για το 2018). Η ειδική έκθεση αναφέρει ότι η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.