Σχετικό σχέδιο νόμου παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Μέσω αυτού, διευρύνεται η άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων και καθιερώνεται μέσω του gov.gr η ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία). Στόχοι του σχεδίου νόμου είναι η προώθηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η προσέλκυση επενδύσεων, η απλούστευση και επιτάχυνση διοικητικών διαδικασιών για την χορήγηση ενισχύσεων, η ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η διευκόλυνση της διεπαφής του Δημοσίου με πολίτες και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, δίνονται κίνητρα για την ενίσχυση του τομέα οπτικοακουστικών έργων, όπως η αύξηση του cash rebate από 35% σε 40% επί των επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων ενίσχυσης. Επίσης, η διαδικασία ελέγχου για το cash rebate συντομεύεται χρονικά σε σημαντικό βαθμό.