Τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν τα περιοδικά, τις μικρότερες η τηλεόραση

Έτσι, η δαπάνη μειώθηκε από το 1.593.945.500 ευρώ το 2011, στο 1.141.079.226 ευρώ το 2012. Όπως δείχνουν δε τα στοιχεία, τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν τα περιοδικά
(-39,35%) και ακολούθησαν οι εφημερίδες (-28,92%) και το ραδιόφωνο (-27,02%). Όπως αναμένονταν, τις μικρότερες απώλειες – στην τεκμαρτή πάντα δαπάνη- είχε η τηλεόραση (-17,11%). Έτσι, από τα 566.303.576 ευρώ που απορρόφησε το 2011 η μικρή οθόνη, έπεσε στα 469.415.234 ευρώ το 2012.

Όσον αφορά στον Δεκέμβριο του 2012, η πτώση ανήλθε στο -19,83%, με σαφώς μικρότερο δηλαδή ρυθμό πτώσης σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Έτσι, τα κύρια μέσα απορρόφησαν το διάστημα αυτό 120.150.451 ευρώ έναντι 149.872.977 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2011. Τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν το μήνα αυτό τα περιοδικά (-38,78%) και τις μικρότερες η τηλεόραση, «μόλις» -5,41%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 & ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
Μέσο Δεκέμβριος 2011 Ποσ/τά Δεκέμβριος 2012 Ποσ/τά Μ/βολή
Τηλεόραση 54.413.228 36,31% 51.470.949 42,84% -5,41%
Περιοδικά 56.066.746 37,41% 34.321.709 28,57% -38,78%
Εφημερίδες 29.888.651 19,94% 27.218.745 22,65% -8,93%
Ραδιόφωνο 9.504.352 6,34% 7.139.049 5,94% -24,89%
Σύνολο 149.872.977 100,00% 120.150.451 100,00% -19,83%
Μέσο Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2011 Ποσ/τά Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2012 Ποσ/τά Μ/βολή
Τηλεόραση 566.303.576 35,53% 469.415.234 41,14% -17,11%
Περιοδικά 579.919.160 36,38% 351.746.550 30,83% -39,35%
Εφημερίδες 359.907.549 22,58% 255.827.097 22,42% -28,92%
Ραδιόφωνο 87.815.214 5,51% 64.090.345 5,62% -27,02%
Σύνολο 1.593.945.500 100,00% 1.141.079.226 100% -28,41%