Το 2019 ήταν για τον κλάδο ίσως η πιο «ήσυχη» χρονιά της τελευταίας δεκαετίας, όπως καταγράφεται και στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, που αναλύονται στην ετήσια έκδοση «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2020», που μόλις κυκλοφόρησε, στην 24η έκδοσή της, από τη BOUSSIAS. Ειδικότερα, σημειώνεται πως δεν υπήρξαν σημαντικές επιχειρηματικές ανακατατάξεις –χαρακτηριστικό είναι ότι η λίστα με τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου έμεινε αμετάβλητη–, ενώ τα περισσότερα οικονομικά μεγέθη και δείκτες είχαν θετική πορεία. Στην έκδοση αναλύονται τα στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών 40 επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, με την εξαίρεση της Lidl Hellas, η οποία δεν λειτουργεί με καθεστώς ΑΕ και δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις.

Στο σύνολό τους, οι 40 επιχειρήσεις του δείγματος εμφάνισαν, το 2019, κύκλο εργασιών 9,11 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,95% σε σχέση με το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά σημαντικής αύξησης. Μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών, οι εννέα παρουσιάζουν αύξηση πωλήσεων, με μεγαλύτερη αυτή του ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, ο οποίος προσέθεσε 268,47 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις του και παρουσίασε συνολική αύξηση τριετίας 74,86%. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) των δέκα μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών, ανήλθαν σε 64,18 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,24%. Η φόρμα παραγγελίας της έκδοσης είναι διαθέσιμη στο:

http://www.selfservice.gr/files/_data/panorama/panorama_2020_order_form.pdf