Σε ραδιόφωνο και περιοδικά οι μεγαλύτερες απώλειες

Έτσι, η συνολική διαφημιστική δαπάνη (τεκμαρτή) μειώθηκε το εν λόγω διάστημα, σε 832,67 εκατ. ευρώ, από 1.013,03 εκατ. ευρώ, το πρώτο 6μηνο του 2010. Τη μεγαλύτερη πτώση εξακολουθεί να έχει το ραδιόφωνο (-28,50%), ενώ μεγάλες απώλειες έχουν και τα περιοδικά (-21,49%).

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, τις λιγότερες απώλειες έχει η τηλεόραση, με -13,67%, ενώ οι εφημερίδες «έπεσαν» κατά -14,29%. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί και πάλι ότι τα ποσά που μετράει η Media Services είναι τεκμαρτά και δεν λαμβάνουν υπόψη τους εκπτώσεις και προσφορές διαφημιστικών πακέτων των μέσων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πραγματική πτώση στο σύνολο των μέσων είναι μεγαλύτερη του 17,8%.

 ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

 Μέσο  Α’ 6μηνο 2011  Α’ 6μηνο 2010  Διαφορά (%)
 Τηλεόραση  291,47  337,64  -13,67
 Περιοδικά  308,12  392,44  -21,49
 Εφημερίδες  185,63  216,59  -14,29
 Ραδιόφωνο  47,45  66,36  -28,50
 Σύνολο  832,67  1.013,03  -17,8

 Πηγή: Media Services