Τη δαπάνη αυξάνει ο φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Media Services, η διαφημιστική δαπάνη τον περασμένο μήνα αυξήθηκε κατά 22,47% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2014 και διαμορφώθηκε από τα 108.364.009 ευρώ τον Μάρτιο του 2014 σε 132.713.727 ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση δαπάνης παρουσίαση η τηλεόραση, σε ποσοστό 53,98%, αύξηση όμως που οφείλεται στην επιβολή φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων 20%, που ισχύει από τις αρχές του χρόνου. Είναι δε η αύξηση αυτή που αυξάνει περαιτέρω τη διαφημιστική δαπάνη στο σύνολό της.

Από την άλλη, θετικό πρόσημο διατήρησε και το ραδιόφωνο, στο +5,94%. Σε σύνολο πρώτου τριμήνου 2015 δε, η συνολική τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη παρουσίαση αύξηση κατά 11,63% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Θετικό πρόσημο διατήρησαν η τηλεόραση (+33,84%), πάλι εξαιτίας του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων, αλλά και το ραδιόφωνο (+2,70). Να σημειωθεί ότι ο Φεβρουάριος του 2015 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο (-2,26%), ενώ το πρώτο δίμηνο του ίδιου έτους (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015), η τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη είχε παρουσιάσει αύξηση 4,53% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2014.

ΜΕΣΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 54.408.220 50,21% 83.778.017 63,13% 53,98%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 24.684.287 22,78% 21.379.970 16,11% -13,39%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 22.376.904 20,65% 20.251.325 15,26% -9,50%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 6.894.599 6,36% 7.304.415 5,50% 5,94%
ΣΥΝΟΛΟ 108.364.009 100,00% 132.713.727 100,00% 22,47%
ΜΕΣΟ ΙΑΝ. – MAΡΤΙΟΣ 2014 ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΑΝ. – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤ/ΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 140.573.672 51,33% 188.137.362 61,54% 33,84%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 60.998.180 22,27% 53.004.025 17,34% -13,11%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 54.792.847 20,01% 46.595.822 15,24% -14,96%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 17.492.465 6,39% 17.963.935 5,88% 2,70%
ΣΥΝΟΛΟ 273.857.164 100,00% 305.701.144 100,00% 11,63%

Πηγή: MediaServices, ποσά σε ευρώ