Μεγάλοι κερδισμένοι ραδιόφωνο και τηλεόραση, απώλειες για της εφημερίδες

Για το σύνολο Αυγούστου, η αύξησή της έφτασε το 3,11% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2013 και διαμορφώθηκε στα 51.266.030 ευρώ από 49.720.672 ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για τηλεόραση και περιοδικά (+7,17% και +6,89%, αντίστοιχα), αλλά αρνητικό για εφημερίδες και ραδιόφωνο (-4,76% και -0,72%, αντίστοιχα). Στο σύνολο 8μηνου ωστόσο, η άνοδος είναι μεγαλύτερη και έφτασε το 10,25% σε σχέση με το 8μηνο του 2013. Έτσι, η τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη έφτασε τα 812.145.227 ευρώ από 736.664.923 ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση δαπάνης παρουσιάζει το ραδιόφωνο (33,78%) και ακολουθούν η τηλεόραση (17,44%) και τα περιοδικά (4,20%). Αντίθετα, οι εφημερίδες εξακολουθούν να έχουν απώλειες, οι οποίες το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστους 2014 έφτασαν το 4,32% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8ΜΗΝΟΥ 2014 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)
ΜΕΣΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 17.048.635 34,29% 18.270.780 35,64% 7,17%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 15.029.451 30,23% 16.065.522 31,34% 6,89%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 14.489.876 29,14% 13.799.561 26,92% -4,76%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 3.152.709 6,34% 3.130.166 6,11% -0,72%
ΣΥΝΟΛΟ 49.720.672 100,00% 51.266.030 100,00% 3,11%
ΜΕΣΟ ΙΑΝ. – ΑΥΓ. 2013 ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΑΝ. – ΑΥΓ. 2014 ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 354.236.553 48,09% 416.010.024 51,22% 17,44%
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 182.097.760 24,72% 189.738.896 23,36% 4,20%
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 161.694.403 21,95% 154.707.400 19,05% -4,32%
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 38.636.207 5,24% 51.688.907 6,36% 33,78%
ΣΥΝΟΛΟ 736.664.923 100,00% 812.145.227 100,00% 10,25%

Πηγή: MediaServices, Ποσά σε ευρώ