Ζητούμενο και το diversification των εσόδων, σύμφωνα με το Reuters Institute

Κορυφαία προτεραιότητα των publishers εφημερίδων και περιοδικών αποτελούν οι συνδρομές ως πηγή εσόδων, το 2021, με 76% αυτών να αναφέρουν ότι τα έσοδα από αυτές θα είναι σημαντικό ή πολύ σημαντικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις τους τη νέα χρονιά, αναφέρει νέα έρευνα του Reuters Institute σε 43 χώρες. Το display advertising, φέτος, θεωρείται προτεραιότητα από το 66% των publishers, σε σχέση με το 81% του 2019. Ωστόσο, πολλοί παραμένουν σκεπτικοί σχετικά με την ισομερή κατανομή της αξίας των subscriptions, με το 51% των ερωτηθέντων να υποστηρίζουν ότι θα είναι αποδοτικά για τους περισσότερους news publishers, ενώ 41% ότι θα επωφεληθεί μια μικρή μειοψηφία.

Σημαντικό ή πολύ σημαντικό ζήτημα, για φέτος, αποτελεί και το diversification των εσόδων, με τους publishers να μιλούν για τέσσερις διαφορετικές πηγές που οδηγούνται από το digital. Ήδη οι The Times εστιάζουν στα quality audiences, ενώ Financial Times και The Telegraph χρησιμοποιούν το reader engagement. Η επέκταση σε νέο περιεχόμενο αποδείχθηκε σημαντική για το GQ και τη The San Francisco Chronicle, ενώ η South China Morning Post εστιάζει στο user experience και δίνει έμφαση στην αξία έναντι του functionality.

(Πηγή: Warc)