Συνολικά, η αναμονή πολιτικών εξελίξεων το 2019 φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στο επιχειρηματικό κλίμα, καθώς σε επίπεδο επιχείρησης μετριάζονται σημαντικά οι θετικές προσδοκίες, ενώ σε επίπεδο κλάδου περνάνε σε αρνητικό. Οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι εκτιμούν ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τους αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται (+21). Σε επίπεδο απασχόλησης, οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να διατυπώνουν την ανάγκη τους για νέους εργαζόμενους (+21), ενώ οι δειλές προσδοκίες για ανάκαμψη των τιμών που εκφράστηκαν στην αρχή του 2018, επανέρχονται στην αρχή του 2019 (+7). Συνολικά, το επιχειρηματικό περιβάλλον επανέρχεται σε σχετική αβεβαιότητα όσον αφορά την ζήτηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Θετικές οι εκτιμήσεις για τους προϋπολογισμούς marketing
Τα στελέχη της αγοράς (διαφημιζόμενοι) ξεκινούν το 2019 με επιφυλακτικά θετικές εκτιμήσεις (+12) για τους προϋπολογισμούς που αφορούν ενέργειες marketing. Το πρώτο 3μηνο του 2019, οι online ενέργειες είτε ως άμεση επικοινωνία (online paid media) είτε ως αξιοποίηση πλατφορμών και εφαρμογών συνεχίζουν να απορροφούν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της πρόθεσης για επένδυση εκ μέρους των στελεχών της αγοράς (+37). Μειωμένο καταγράφεται το ενδιαφέρον για τα offline media (-6) και τις ενέργειες direct marketing (-5), ενώ περίπου σταθερές (+2) παραμένουν οι άλλες ενέργειες (προώθηση, PR και έρευνα αγοράς).

Οι προωθητικές ενέργειες καταγράφουν σταθερά θετική τάση περαιτέρω επένδυσης
Οι online ενέργειες συνεχίζουν για 10ο συνεχόμενο 3μηνο να κινούνται αυξητικά, είτε ως paid media (web, display ads, social media ads, banners, pop ups, Google: +37), είτε ως επένδυση σε άλλες πλατφόρμες (SEO, social media, content marketing, apps, websites: +37): Οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι δηλώνουν ότι διοχετεύουν περισσότερα κονδύλια σε αυτά κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες ενέργειες marketing. Τα offline media συνεχίζουν να μη συγκινούν τους διαφημιζόμενους που εκφράζουν μειωμένη πρόθεση επένδυσης (-6) για τρίτο συνεχόμενο 3μηνο.

Επίσης, η διάθεση των διαφημιζόμενων για επένδυση σε ενέργειες Direct Marketing παραμένει ελαφρά αρνητική (-5) για πέμπτο συνεχόμενο 3μηνο. Οι προωθητικές ενέργειες είναι η μόνη από τις παραδοσιακές ενέργειες marketing που καταγράφει σταθερά θετική τάση περαιτέρω επένδυσης. Κατά το 1ο 3μηνο του 2019, η τάση αυτή κινείται σε οριακά επίπεδα (+2), παρόμοια με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2018 (+4).

Η αγορά της επικοινωνίας «βλέπει» αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες της
Οι διαφημιζόμενοι δεν «βλέπουν» αλλαγές όσον αφορά στην επένδυσή τους σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων (+3) ή/και σε έρευνα αγοράς (+2). Οι εκτιμήσεις των στελεχών της διαφημιστικής αγοράς παραμένουν σε θετικό έδαφος όσον αφορά την πορεία της επιχείρησής τους όχι όμως και σε σχέση με την πορεία του κλάδου γενικότερα (-4). Η αγορά της επικοινωνίας συνεχίζει να εκτιμά ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες της αυξάνεται (+32). Οι εταιρείες επικοινωνίας που αυξάνουν το προσωπικό τους είναι σταθερά αρκετά περισσότερες από αυτές που το μειώνουν (+38).

Η Forecomm_s οργανώνεται από την ΕΔΕΕ και η συλλογή των πληροφοριών γίνεται από την Abacus SA.