Δεκαοκτώ μήνες μετά την πανδημία, οι marketers ξεκινούν να αντιμετωπίζουν τις multi-sensory εμπειρίες και τα συστήματα brand design ως ένα σημαντικό μέρος του μελλοντικού brand differentiation σχεδιασμού τους, αναφέρει πρόσφατη έρευνα της Isobar του ομίλου Dentsu International, σε περισσότερους από 800 global Chief Marketing Officers σε 8 αγορές.

Συγκεκριμένα, την υιοθέτηση φυσικών εμπειριών και multi-sensory σχεδιασμού σκέπτονται 86% των συμμετεχόντων, από μια σειρά επιχειρηματικών κλάδων, όπως αυτοκινητοβιομηχανία, διανομές, finance, υγεία, ΙΤ, κατασκευές και retail. Ενδεικτικά, το 36% ανέφερε ότι αναζητά νέα skills από τα agencies τους, σχεδιασμένα για έναν multi-sensory κόσμο.

Παράλληλα, το 86% συμφώνησε ότι κάθε touchpoint θα πρέπει να διηγείται την ιστορία του εκάστοτε brand, από την επικοινωνία του έως το commerce. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί το δημιουργικό storytelling, με 47% να σκοπεύει να αυξήσει τις δαπάνες για την digital ενίσχυσή του, ενώ 88% συμφώνησε ότι η «κατάλληλη ιστορία» μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οργανωσιακή αλλαγή. Επιπρόσθετα, το 82% σημείωσε ότι επενδύει στη δημιουργικότητα και τις ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να επιτύχει το brand differentiation. (Πηγή: Adweek)