Η αξία του λογαριασμού ξεπερνά τα 100 εκατ. δολάρια

(Νέα Υόρκη)  Η επιλογή έγινε έπειτα από spec, στο οποίο, ωστόσο, δεν έγινε γνωστό ποια άλλα agencies διαγωνίστηκαν. Βάσει της απόφασης, η OMD θα εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη για την αγορά των Η.Π.Α., ενώ η MEC θα χειρίζεται όλες τις υπόλοιπες αγορές. Όλα όσα ίσχυαν, δηλαδή, και πριν το spec.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η MEC χειριζόταν και την αγορά των Η.Π.Α., όμως τον Ιούνιο οι δύο πλευρές αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία τους. Έτσι, με απευθείας ανάθεση, το χρίσμα πήρε η OMD.