Στον συνδυασμό οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την αλυσίδα αξίας «από το χωράφι στο ποτήρι» αλλά και στην αναπροσαρμογή του επενδυτικού πλάνου λόγω πανδημίας αναφέρθηκε η διοίκηση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κατά την παρουσίασης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2019-2020. Συγκεκριμένα, το επενδυτικό πλάνο αναπροσαρμόστηκε το 2020 λόγω μείωσης των μεγεθών, διαμορφώνοντας το τριετές πλάνο από τα 43 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, στα 38 εκατ. ευρώ, όπως εκτίμησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Δανιηλίδης.

Επιπλέον, εστιάζοντας «στο τέλος της διαδρομής» και τον τελικό καταναλωτή, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναγνωρίζει ως κύριο μέλημά της την προώθηση της κουλτούρας της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ. Με αυτή τη στόχευση, καθιέρωσε την κατηγορία μπίρας χωρίς αλκοόλ με 5 προϊόντα και διαθέτει μεγαλύτερο εμπορικό budget στην προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων, σε σύγκριση με την απόδοσή τους στον συνολικό τζίρο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. «Έχουμε πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Στη Heineken 0.0, για παράδειγμα, διαθέτουμε το 10% της διαφημιστικής μας επένδυσης, ενώ στην πραγματικότητα στον συνολικό όγκο του brand το προϊόν αγγίζει το 5%.

Αυτή τη στρατηγική την ακολουθούμε εδώ και μια πενταετία, ενώ υπάρχει δέσμευση και για το 2022-2023», δήλωσε ο Communications & Corporate Affairs Director της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Γιάννης Γεωργακέλλος. Η εταιρεία διατηρεί μία καθετοποιημένη «ελληνική διαδρομή» παραγωγής και η στρατηγική της, όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019-2020, εστιάζει στους προμηθευτές, στη γεωργία, στην κατανάλωση ενέργειας και νερού, στην ανακύκλωση των αποβλήτων, στις μεταφορές, στα σημεία κατανάλωσης, στους εργαζόμενους και τους καταναλωτές.