Η Αττικές Εκδόσεις ΑΕ προχώρησε στην εξαγορά του ποσοστού 33,5% στην θυγατρική της Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ, το οποίο κατείχε ο µέτοχος µειοψηφίας Natrona Holdings LTD.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αττικές Εκδόσεις κατέχει πλέον το 100% της εταιρείας. Το τίµηµα της εξαγοράς ανέρχεται στο ποσό των 225.000 ευρώ.

Αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρείας Ιονικές Εκδόσεις ΑΕ είναι η έκδοση του περιοδικού Harper’s Bazaar και η λειτουργία και εκµετάλλευση της ιστοσελίδας www.harpersbazaar.gr.